Prije 8 godina nakon početnih poteškoća u dojenju nakon poroda, slušajući Vaše savjete odbacili smo dohranu i uspješno dojili do 2godine..😍

Sad Vam se javljam nakon toliko godina i s ponosom kažem da je iza nas prvi mjesec dojenja… Vaši savjeti su mi ostali duboko urezani u sjećanje da bočicu nismo ni kupovali u trudnoći..

Želim Vam reći hvala… a ja ću i dalje nastaviti zagovarati dojenje ❤

mama Tina