“Naš tandem 👫 Sve je moguće uz Vašu podršku dojenju. Zahvaljujući Vašim savetima mi smo 3 godine 8 meseci u tandemu.

Pored zajedničkog dojenja stvorila se jaka veza-povezanost između njih. Ne mogu jedno bez drugog. Dok je on bio beba ona mu je nameštaja siku da ručka a kada je on porastao on je njoj namestao i zvao je da sike zajedno.

Tokom rucakanja se drže za ruke.”