Briga za bebe i majke sa COVID-19: Prevencija i kontrola virusa i dojenje

Drage trudnice, drage majke i ostali koje ova tema interesuje. Prenosimo vam zvanične podatke koji se odnose na dojenje i Coronavirus (COVID-19) sa stranica Svjetske zdravstvene organizacije, objavljeno 13.03.2020. Na kraju teksta se nalazi i link ka originalnom dokumentu, kao i noviji dokument od 23.06.2020. Nije bilo značajnijih promjena u savjetima koji su navedeni niže u tekstu.

Preporuke:

Relativno je malo prijavljenih slučajeva beba kod kojih je potvrđena zaraza sa virusom COVID-19, a oni koji su prijavljeni imaju blagu kliničku sliku. Nije zabilježen ni jedan slučaj vertikalnog prenosa (sa majke na bebu u trudnoći). Od 6 majki za koje je utvrđena zaraza COVID-19, a koje su prošle kroz porođaj carskim rezom, testirana je amnionska tečnost,  krv iz pupčanika I bris grla kod beba, svi testovi su bili negativni na COVID-19 (RT-PCR). Uzorci majčinog mlijeka nakon prvog podoja su takođe bili negativni na COVID-19. (68,69) 

Dojenje smanjuje oboljevanja i smrtnost u postnatalnom periodu kao i nakon toga. Zaštitni faktori su posebno jaki kada se radi o infektivnim bolestima jer se oboljevanje sprečava direktnim prenosom zaštitnih tijela i zahvaljujući dugoj memorijskoj sposobnosti imuniteta. Pročitajte: WHO Essential newborn care and breastfeeding (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107481/e79227.pdf) Iz tog razloga potrebno je pridržavati se standardnih preporuka uz odgovarajuće mjere za prevenciju i kontrola infekcija.

  • Bebe rođene od strane majki kod kojih se sumnja ili je potvrđena zaraza virusom COVID-19, trebaju da se hrane prema standardnim smjernicama za ishranu bebauz primjenu standardnij mjera predostrožnosti radi prevencije I kontrole infekcije 

Pojašnjenje: Dojenje bi trebalo da se započne u okviru prvih sat vremena nakon rođenja djeteta. Isključivo dojenje bi trebalo da se nastavi 6 mjeseci sa pravovremenim uvođenjem adekvatne, sigurne i na odgovarajući način pripremljene hrane, sa nastavkom dojenja do 2 godine i duže. Pošto je dokazana direktna veza u odnosu između toga kada je beba dobila prvi podoj i njenog uticaja na zdravlje djeteta, ona majka koja nije bila u mogućnosti da podoji bebu u preporučenih prvih sat vremena nakon porođaja, treba da dobije podršku da se podoj obavi što prije. Ovo se najviše odnosi na majke koje su porođene carskim rezom, nakon anestezije, ili one majke koje zbog zdravstvenog stanja nisu bile u mogućnosti da podoje bebu u prvom satu nakon porođaja. Ova preporuka je u skladu sa Globalnom strategijom “Global strategy for infant and young child feeding” (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf), koja je podržana na 55. Skupštini SZO, u rezoluciji WHA54.2 u 2002, sa ciljem promovisanja optimalnog hranjenja za sve bebe i djecu.  

  • Što se tiče svih potvrđenih ili sumnjivih COVID-19 slučajeva, majke koje imaju simptome i doje ili praktikuju njegu po sistemu koža na kožu (kangaroo care), potrebno je da sprovode sve mjere respiratorne higijene, uključujući i vrijeme hranjenja (na primjer, upotreba medicinskih maski u blizini djeteta ako majka već ima simptome), održavati higijenu ruku prije i poslije kontakta sa bebom i rutinsko čišćenje i dezinfekcija površina sa kojima je u kontaktu inficirana majka. 
  • Savjetovanje u vezi dojenja, osnovna psihosocijalna podrška i praktična obuka za hranjenje bebe bi trebala da se pruži svim trudnicama i majkama beba i djece, bez obzira da li se kod njih ili njihove djece sumnja ili je potvrđen virus COVID-19. 

Pojašnjenje: Sve majke bi trebalo da dobiju praktičnu podršku kako bi bile spremne da započnu i uspostave dojenje i da riješavaju česte probleme, uključujući mjere za prevenciju i kontrolu infekcija. Tu bi podršku trebali pružiti odgovarajuće obučeni zdravstveni radnici i vršnjačke savjetnice za dojenje sa sjedištem u zajednici.  

Pogledajte uputstvo: savjeti za žene sa ciljem poboljšanja prakse dojenja (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/280133/9789241550468-eng.pdf) i Uputstvo SZO: zaštita, promocija i podrška dojenju u ustanovama kroz pružanje usluga u porodilištu  (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf).  


Potrebna Vam je pomoć savetnice? Kliknite za više informacija

izdajanje flasica

  • Ukoliko je klinička slika majke oboljele od COVID-19 virusa takva da ne može da brine o bebi ili je druge komplikacije sprečavaju da ne može nastaviti sa redovnim podojima, majka bi trebala da se ohrabri da izdaja svoje mlijeko i da se ono na siguran način daje bebi, uz primjenu svih smjernica prevencije i kontrole infekcije.  

Pojašnjenje: Ukoliko je majka previše slaba da doji ili izdaja mlijeko istražite mogućnost relaktacije, dojenja od strane druge žene, davanja donorskog mlijeka ili adekvatne zamjene u zavisnosti od želja majke, kulturne prihvatljivosti i dostupnih servisa. Ne bi smjelo da se promoviše davanje adaptiranog mlijeka (formula), flašica sa cuclama, cucli varalica, u bilo kom dijelu bolnice gdje se pružaju usluge porodiljama i bebama, isto važi i za osoblje bolnice. Zdravstveni radnici ne bi smjeli da koriste flašice i cucle ili druge proizvode, koji spadaju u Kodeks zabrane reklamiranja zamjena za majčino mlijeko i sa njim povezane rezolucije WHA, dojenim bebama.  Ova preporuka je u skladu sa vodičem SZO: Prihvatljivi medicinski razlozi za upotrebu zamjena za majčino mlijeko (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69938/WHO_FCH_CAH_09.01_eng.pdf).  

  • Majke i bebe ne bi trebalo razdvajati, trebalo bi im se omogućiti praktikovanje kontakta koža na kožu, kengur nege kao i zajednički rooming-ina tokom dana i noći, pogotovo odmah nakon porođaja dok se dojenje tek uspostavlja, bez obzira da li kod majke ili bebe postoji sumnja, mogućnost ili potvrđena zaraza virusom COVID-19.

Pojašnjenje: Minimizovanje svih praksi koje mogu da ometaju dojenje za vrijeme boravka majke i bebe u ustanovama za njihovu brigu zahtjeva sprovođenje mjera koje omogućuju majci da doji neometano koliko god često beba ima potrebu i koliko dugo želi. Pogledajte smjernice WHO-a: Zaštita, promocija i podrška dojenja u ustanovama za pružanje usluga porodiljama i bebama. (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf).  

  • U slučajevima kada je razdvajanje neophodno roditelji/staratelji kao i djeca koja su odvojena od njih moraju imati dostupnu odgovarajuću psiho socijalnu podršku koju pružaju adekvatno obučene osobe iz ili van zdravstvenog sistema.  

Pojašnjenje: S obzirom na visoku rasprostranjenost uobičajenih mentalnih poremećaja kod žena u antenatalnom i postporođajnom razdoblju te dostupnosti programa koji su namjenjeni za njih, usluge koje im se pružaju moraju biti šire usmjerene. Uz usluge koje pomažu liječenju poteškoća u mentalnom zdravlju, trebaju biti dostupne i preventivne usluge. Ova je preporuka u skladu s referentnom grupom IASC-a za mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku u hitnim situacijama 2020. Uputstvo o rješavanju problema mentalnog zdravlja i psihosocijalnih aspekata epidemije COVID-19 – verzija 1.1

(https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020- 03/MHPSS%20COVID19%20Briefing%20Note%202%20March%202020-English.pdf)

i Poboljšanje razvoja u ranom djetinjstvu: smjernica WHO-a  (https://www.who.int/publications-detail/improving-early-childhood-development-who-guideline). 

Izvor: Clinical management of severe acute respiratory infection
(SARI) when COVID-19 disease is suspected 13 March 2020 

Nova verzija preporuka od 23.06.2020 se može preuzeti na ovom linku: https://www.who.int/publications/i/item/10665332639


Potrebna Vam je pomoć savetnice? Kliknite za više informacija

Podjeli:
error: Content is protected !!