Djeca uče da ostaju sama

PREPORUKE DOMA ZDRAVLJA PODGORICA

Kao što je važno da naučite djecu da se samostalno igraju, da usvoje navike pranja ruku ili zuba, da se samostalno oblače, vezuju pertle i slično, važno je i da ih naučite da ostaju sami u kući zbog razvijanja njihovog samopouzdanja i osjećaja sigurnosti.
Nemojte žuriti sa ovakvim zahtjevima. Morate biti svjesni uzrasta djeteta, kao i njegovih mogućnosti. Idealno je da prepoznate pravo vrijema kada su djeca sposobna da ostanu sama u kući, a kada u tome uspijete, dijete je napravilo veliki korak u svom razvoju.
Nemojte insistirati da dijete ostaje samo u kući prije šeste godine života. Prva odvajanja treba da budu postepena i umjerena. Prvo ćete vi odlaziti do prodavnice ili do nekog drugog mjesta za koje dijete zna da se nalazi blizu vaše kuće. Podrazumijeva se da svoja početna odlaženja možete kasnije postepeno produžavati, ali nikada ne smijete ostaviti dijete nekoliko sati bez nadzora. Nadzor je potreban ne samo zbog onoga što dijete može da uradi, već i zbog njegove unutrašnje, psihološke sigurnosti.
Djetetu uvijek treba ponuditi da bira da pođe sa vama ili da ostane u kući. Ukoliko odluči da pođe sa vama nemojte ga nagovarati da ostane samo. Ma koliko vi bili ubijeđeni da ono može i treba da ostane samo u kući, ako dijete pokazuje strah, ne primoravajte ga, sačekajte neko vrijeme, pa pokušajte ponovo.
Djecu koja vole da se igraju tamo gdje borave roditelji, da pišu zadatke za trpezarijskim stolom, ne treba na silu odvajati. Djeca koja rado borave u svojoj sobi lakše će prihvatiti vaše kratkotrajno odlaženje iz kuće.
Kada ostavljate dijete samo, obavezno mu se javite prije izlaska i ne zavaravajte se time da neće primijetiti da vas nema, jer kada vidi da je samo, njegova prva reakcija je paničan strah koji će dugo pamtiti. Može se potpuno vezati za vas, pa vas kasnije neće puštati ni iz svog vidokruga. Tim jednim postupkom ćete narušiti vaše dotadašnje odnose povjerenja. Ako odete, obećavši da ćete doći za nekoliko minuta, nemojte ga prevariti, jer vam drugi put neće vjerovati i njegov strah će se pojačati. Prije nego što odete, naučite dijete kako da se ponaša ako neko pozvoni, ako zazvoni telefon. Pustite mu omiljeni crtani film, na vidno mjesto ostavite bojice ili omiljenu knjigu. Ovako detaljna priprema je mnogo duža od vašeg odsustva, ali se time bitno umanjuje strah djeteta.
Ako vaše prvo ostavljanje djeteta samog u kući prođe bez problema, to ne znači da ste „završili posao“. Ponekad je dovoljno da dijete čuje čudan zvuk ispred stana pa da to potpuno poljulja njegovu sigurnost i spremnost da bude bez vas. Pokažite mnogo strpljenja i napravite pauzu u svojim kratkim odlascima. Ukoliko imate više djece, kada ih ostavite same, napomenite starijem djetetu da se očekuje od njega da će sve biti u redu, jer mu povjeravate taj važan zadatak. Vježbajući djecu da ostaju sami u kući vježbate njihovu samostalnost i samopouzdanje.

Podjeli:

Odgovori

error: Content is protected !!