Kada nije dozvoljeno dojenje ili hranjenje izdojenim mlekom?

Iako majčino mleko predstavlja najsavršeniji oblik hrane za decu, uključujući ti i prevremeno rođenu i obolelu novorođenčad, postoje i određeni izuzetci kada se dojenje i/ili davanje izdojenog mleka ne preporučuje. Dodatne informacije su dostupne klikom na linkove.

Doktori bi trebali da koriste individualan pristup svakoj pojedinačnoj majci i detetu kako bi ocenili da li majčina izloženost nekoj bolesti, njeno zdravstveno stanje ili zdravstveno stanje deteta, ukazuju na to da je dojenje potrebno privremeno prekinuti, zaustaviti ili ga uopšte ne započinjati.

[wp_ad_camp_1]

Majka NE bi trebala da doji ili da daje izdojeno mleko ukoliko:

 • Dete ima utvrđenu galaktosemiju, retko genetsko oboljenje metabolizma1
 • Majka je zaražena HIV virusom1 (Obaveštenje: u nekim zemljama se preporuke mogu razlikovati od ove)
 • Majka je zaražena sa humanim T-limfotropnim virusom tipa I ili tipa II, HTLV I ili II [PDF-805KB]1
 • Majka koristi nedozvoljene ulične narkotike kao što je PCP (phencyclidine) ili kokain 1 (Izuzrtak: Majke zavisne od narkotika koje su pod kontrolisanom metadonskom terapijom i negativne su na HIV virus i druge nedozvoljene ulične narkotike, one mogu da doje)
 • Majka je pod sumnjom ili ima potvrđenu zarazu Ebola virusom

Kada se dojenje PRIVREMENO prekida i neNE bi trebalo da se daje izdojeno mleko?

U određenim situacijama majka možda može da se vrati na dojenje nakon konsultacije sa doktorom koji će utvrditi da li je majčino mleko sigurno za nastavak hranjenja deteta. Ove majke koje su privremeno prestale sa dojenjem ili davanjem izdojenog mleka moraju imati podršku savetnice kako bi naučile da održavaju stvaranje mleka i kako da hrane svoje dete sa donorskim pasterizovanim mlekom ili adaptiranim mlekom dok se razlog za privremeni prekid dojenja ne prevaziđe. 

 • Majka je zaražena brucelozom 1
 • Majka koristi određene lekove1,2
 • Majka mora da uradi dijagnostičko snimanje pri kom se koriste radioaktivne supstance [PDF-778KB]2
 • Majka ima aktivan herpes simplex virus (HSV) sa lezijama koje se nalaze na dojci3 (Obaveštenje: Majka može da doji iz dojke koja nije inficirana ako se lezije na inficiranoj dojci potpuno prekriju kako bi se sprečio prenos virusa)

[wp_ad_camp_1]

Kada majka NE sme da doji ali MOŽE da daje izdojeno mleko? 

Određene situacije zahtevaju fizičku odvojenost majke odnosno izolaciju, a za vreme te razdvojenosti potrebno je da se izdojeno mleko daje detetu od strane trećeg lica. Majka bi trebalo da može da nastavi sa dojenjem nakon konsultacije sa dokotorom koji će utvrditi da nema više opasnosti od inficiranja deteta putem vazduha. Ove majke moraju imati podršku savetnice kako bi naučile da održavaju stvaranje mleka i da ga izdajaju u periodu dok nema direktnih podoja. 

 • Majka ima ne lečenu aktivnu tuberkulozu1
  (Obaveštenje: Majka može uspostaviti dojenje nakon odprilike dve sedmice korišćenja lekova i kada se utvrdi da više nije zarazna)
 • Majka ima aktivnu zarazu virusom varicella[PDF-805KB] (boginje) koja se razvila od 5 dana pred porođaj do dva dana posle porođaja1

Da li je uzimanje lekova sigurno dok se doji?

Mali je boj lekova koji su kontraindikovani za vreme dojenja. Iako većina lekova prelazi u mleko većina nema poznate kontraindikacije za stvaranje mleka ili uticaj na detetovo zdravstveno stanje. Ipak je odluka na zdravstvenim radnicima da izvagaju dobrobit i rizik pri odlučivanju koju terapiju da daju majci koja doji.

Informacije su preuzete sa sajta www.cdc.gov Centra za kontrolu i prevenciju bolesti SAD-a.

Dojenje i lekovi – opšti saveti

Podjeli:

Odgovori

error: Content is protected !!