Korona virus (COVID-19): DOJENJE 

Da li se ovaj virus može prenijeti preko majčinog mlijeka? 

Prenošenje aktivnog virusa COVID-19 (virusa od kog može da se oboli) preko majčinog mlijeka ili dojenjem, do današnjeg dana nije uočeno. Nema razloga za izbjegavanje ili prekidanje dojenja.  

Da li majke koje su u zajednici gdje preovlađuje COVID-19 mogu dojiti? 

Da. U svim socioekonomskim uslovima, dojenje poboljšava preživljavanje i dugoročno obezbjeđuje zdravstvene i razvojne prednosti za novorođenčad i djecu. Dojenje takođe poboljšava i zdravlje majki.  

Ukoliko se kod trudnice sumnja, ili je utvrđena zaraza COVID-19, da li da se beba odmah pri rođenju stavlja u kontakt koža na kožu sa majkom?  

Da. Ostvarivanjem kontakta koža na kožu, odmah pri rođenju, i nastavljanjem ove prakse, kao i kengur njege, popravlja se regulisanje temperature kod bebe i u direktnoj je vezi sa povećanjem stope preživljavanja među novorođenim bebama. Povezivanje majke i bebe na ovaj način utiče i na rano započinjanje sa dojenjem što je takođe povezano sa nižom stopom mortaliteta.  

Mnogobrojne prednosti kontakta koža na kožu i dojenja mnogostruko prevazilaze potencijalne rizike prenosa zaraze i bolesti povezane sa virusom COVID-19. 

Da li žena, kod koje se sumnja ili je potvrđeno da ima COVID-19, smije da doji? 

Da. Žena kod koje se sumnja na zarazu COVID-19 ili je on potvrđen, može da doji ako to želi. One bi trebale: 

  • Često prati ruke sapunom i vodom ili koristiti tečnost za čišćenje ruku na bazi alkohola, pogotovo prije uzimanja bebe; 
  • Koristiti medicinsku masku u toku kontakata sa bebom, uključujući i podoje; 
  • Kihati i kašljati u maramicu. Odmah je odložiti i oprati ruke; 
  • Rutinski čistiti i dezinfikovati sve površine koje dodiruju; 

Važno je promijeniti masku kada ista postane vlažna i odložiti je pravilno. Maske se ne bi trebale ponovo koristiti ili dirati sa prednje strane.

Ako majka kod koje se sumnja ili je potvrđena zaraza sa COVID-19 nema masku, da li može dojiti?  

Da. Dojenje nedvosmisleno smanjuje stopu mortaliteta kod beba i djece obezbjeđujući mnogobrojne prednosti za djetetovo zdravlje i razvoj mozga.  

Majkama sa simptomima COVID-19 se preporučuje nošenje medicinske maske, ali čak i ako to nije moguće izvesti, preporučuje se dojenje. Majke bi trebale da sprovode ostale mjere predostrožnosti, kao što su higijena ruku, čišćenje površina, kihanje ili kašljanje u maramicu.  

Nemedicinske maske (kao što su platnene maske kućne izrde) nisu testirane. U ovom momentu je nemoguće dati preporuku za ili protiv nošenja ovih maski.  

Ja imam potvrđenu ili se sumnja na zarazu COVID-19 i osjećam se previše slabo da bi dojila. Šta mogu da uradim?  

Ukoliko se zbog COVID-19 ili neke druge komplikacije ne osjećate dovoljno dobro da dojite, trebali bi imati podršku da obezbjedite svojoj bebi majčino mlijeko na siguran, moguć i dostupan način koji je vama prihvatljiv. To može uključivati:  

  • Izdajanje mlijeka 
  • Donorsko izdojeno mlijeko 

Ukoliko izdajanje ili davanje izdojenog mlijeka donora nije moguće, razmislite o vetnursingu (ženi dojilji koja će dojiti bebu) ili davanju adaptiranog mlijeka ukoliko je to izvodljivo, pravilno pripremljeno, sigurno i održivo.  

Imala sam potvrđenu zarazu COVID-19 i nisam mogla dojiti. Kada mogu krenuti ponovo sa dojenjem? 

Možete krenuti sa dojenjem od momenta kada se osjećate dovoljno dobro. Ne postoji određen vremenski interval koliko bi trebalo čekati nakon potvrđivanja ili sumnje na zaraženost sa COVID-19. Ne postoje dokazi koji upućuju da dojenje mijenja tok bolesti kod majke. Zdravstveni radnici ili savjetnice za dojenje bi trebalo da vas podrže u relaktaciji (vraćanju mlijeka). 

Imam potvrđenu zarazu sa COVID-19, da li je sigurnije da dajem bebi adaptirano mlijeko? 

Ne. Uvijek postoje rizici povezani sa davanjem adaptiranog mlijeka, bez obzira na uslove u kojima se ono koristi. Ovi rizici se povećavaju ukoliko su uslovi življenja kompromitovani, kao što je slučaj nedostupnosti medicinske njege ako se beba razboli, smanjen pristup čistoj vodi i/ili ako je pristup zalihama adaptiranog mlijeka otežan, nije zagarantovan, nedostupan ili neodrživ.  

Brojne koristi od dojenja znatno premašuju potencijalne rizike od prenosa bolesti povezanih sa virusom COVID-19. 

IZVOR i originalni tekst na engleskom jeziku: sajt Svjetske zdravstvene organizacije
prevod: 02.11.2020.


Potrebna Vam je pomoć savetnice? Kliknite za više informacija

Podjeli:
error: Content is protected !!