Mamin dijabetes utiče na govor

Izvor: blic.co.yu

Mamin dijabetes utiče na govor

Rizik za razvijanje poremećaja u govoru znatno je velik kod majki koje imaju dijabetes, tvrdi kanadski istraživački tim. Tokom istraživanja oni su utvrdili da su ova deca sklonija odloženom razvoju govora.

Dr Žine Dione i njene kolege na „Laval univerzitetu“ u Kvibeku, posmatrali su 221 dete čije su majke razvile dijabetes tokom trudnoće i 2.621 dete u kontrolnoj grupi čije majke nisu razvile gestacijski dijabetes. Sva deca imala su bar jednu ocenu za procenu govora u dobi između 18 meseci i 7 godina.
Rezultati su pokazali da su deca majki s dijabetesom imala znatno slabije rezultate na većini testova ekspresivnog (izraznog) govora.
Deca dijabetičarki imala su dva puta veće šanse da će biti klasifikovana kao deca s poremećajem govora – što je definisano kao rezultati niži od 15. percentile na bar dve procene jezičkih sposobnosti.
Majčin nivo školovanja uticao je na poremećaj govora, pronašli su istraživači. To jest, kod dece čije majke nisu završile srednju školu gestacijski dijabetes je više delovao na govor. Studije o genetskom modelovanju takođe upućuju na to da geni utiču na izraženost učinaka gestacijskog dijabetesa na ekspresivni govor.
Dionin tim smatra da pod­sticajna okolina školovanije majke može umanjiti poče­tne učinke gestacijskog dijabetesa na govor. Na kraju je tim stručnjaka zaključio da su potrebne dodatne studije da bi se videlo da li stimulacija kroz roditeljsko obrazovanje i majčinu negu može da nadoknadi učinke dijabetesa na razvoj govora deteta.

Podjeli:

Odgovori

error: Content is protected !!