Mobilni telefoni nisu za decu!

Izvor: Kurir

Osetljive dečje glavice podložnije su zračenju koje dolazi iz mobilnog telefona, pa dugotrajnom upotrebom uređaja, uz neurološka oštećenja, može prouzrokovati i veća oštećenja na mozgu, pa čak i tumore, koji su najčešće bili lokalizovani na strani glave na kojoj su obolele osobe držale mobilne telefone za vreme razgovora.

Deca ispod 16 godina osetljivija su na zračenje iz mobilnih uređaja, a mlađima od dvanaest godina ne preporučuje se korišćenje mobilnih telefona, osim u hitnim slučajevima. Kako je u tom dobu neurološki sistem još u razvoju, a glave su manje i lobanje tanje, zračenje može lakše delovati i prouzrokovati oštećenja, čak i kada nisu fatalna, na primer da ošteti akustični neuron, koji može da uzrokuje gubitak sluha.

Uz preporuke o korišćenju hends-fri uređaja i „ograničavanja“ mobilnog komuniciranja na SMS, ništa manje nije štetno ni zračenje iz kućnih bežičnih telefona, koji učetvorostručuju rizik od glioma, jedne vrste tumora na mozgu.

Podjeli:

Odgovori

error: Content is protected !!