Naučite ih da se koncentrišu

Naučite ih da se koncentrišuKoliko često se dešava da vaše predškolsko dete ne može da se seti gde je malopre ostavilo svoju igračku? Ili tek je izašlo iz vrtića i zna da nešto treba da uradi, ali nikako ne uspeva da kaže o čemu se radi. Nije u stanju da sasluša po vama jednostavnu priču do kraja, a sa druge strane, netremice gleda dugometražni crtani film.

Problemi kojih bi ste se rado rešili naravno ne znače da vaše dete nije dovoljno pametno, već da u ovom uzrastu postepeno usvaja veštine ovladavanja voljnom pažnjom i koncentracijom.

Godine i koncentracija
Pažnja mlađeg deteta je usmerena ka onome što ga neposredno privlači, a ne ka njegovoj volji i odluci. Sa uzrastom se voljna kontrola pažnje poboljšava, ali karakteristika čitavog predškolskog perioda je da je dete prvenstveno privučeno emocionalno obojenim sadržajima za koje je zainteresovano i motivisano (otud i neprekidno gledanje crtaća). Takođe, detetovu pažnju je veoma lako omesti bilo kakvim zvukom, svetlošću, toplotom… Četvorogodišnjak na određeni zadatak može da se koncentriše od pet do osam minuta, sedmogodišnje dete do 20 minuta. Posle 20 minuta koncentrisanog rada i mnogi odrasli počinju da osećaju potrebu za odmorom, pa zato nemojte da budete prestrogi u procenjivanju mogućnosti svog mališana.


Obećavajuća je činjenica da je koncentracija, odnosno sposobnost voljnog usmeravanja misli u željenom smeru veština koja može da se poboljša jednostavnim vežbama. Važno je da se s tim započne još u predškolskom periodu i da se nastavi kroz školu.
Dakle, roditelji, koncentrišite se i pomozite svom detetu da učini isto:
1.  Uverite se, za početak, da li je dete dovoljno odmorno, da li se fizički i emocionalno oseća dobro, a zatim da li se dovoljno kreće. Predugo mirno sedenje izaziva veći zamor kod deteta od bilo koje druge fizičke aktivnosti.
2.  Uklonite distraktore – ugasite sve što proizvodi buku (TV, kompjuter…), omogućite da prostorija bude optimalno osvetljena, ne zapitkujte dete dok nešto radi.
3.  Organizujte aktivnosti u sličnim deci prepoznatljivim okolnostima. Za starijeg predškolca odredite stalno mesto za rad; uredno, bez suvišnih detalja. Stalnim mestom i vremenom kod deteta se stiče navika učenja na određenom mestu i u određeno vreme.
4.  Ograničite gledanje TV-a i igranje igrica, naročito kod dece uzrasta jedne do tri godine.
5.  Prepoznajte u kojim aktivnostima se dete najduže zadržava, da li u radu sa materijalima (glinom, peskom, brašnom, plastelinom; crtanje), u igrama koje zahtevaju vizuelne podsticaje… To su igre koje vašem detetu pomažu da pojača nivo koncentracije.
6.  Uvedite red u dnevne aktivnosti deteta i navikavajte ga na urednost.
7.  Ne prekidajte dete u igri ili drugoj aktivnosti u koju je uključeno sa punom pažnjom. Ukoliko ga stalno prekidate (ručak, spavanje), iznova započeta aktivnost više nije zabavna i ne može se završiti sa istom pažnjom. Obavezno upozorite dete koliko dugo još može da se igra, recimo ručak je za 20 minuta, zatim recite da je ostalo još 10 minuta. Imaće vremena da završi igru i uvežbavaće usmeravanje pažnje i koncentraciju.

Vežbe za poboljšavanje koncentracije:
1. Dajte detetu da posmatra neki predmet 3-5 minuta. Sklonite  ga s vida i tražite da ga što detaljnije opiše.
2. Igrajte igru „Išla sam u kupovinu i kupila sam čokoladu“. Svaki učesnik igre, deca i odrasli, treba da doda još nešto na spisak, ali takođe mora da navede i sve prethodne stavke sa liste.
3. Igre sa pravilima koje zahtevaju određeni nivo vladanja voljnom pažnjom, kao npr. „Ne reci ni crno ni belo, ni hoću ni neću, ni jeste ni nije“, u kojima deca, odgovarajući na pitanje odraslog, izbegavaju da ponove ove ili neke druge dogovorene reči.
4. „Ledene figure“ – igrajte sa decom uz neku muziku, zauzimajte različite položaje, a onda viknite „stop“; dete će morati da ostane u položaju u kom se zateklo. Igru može da vodi i drugo dete.
5. Slagalice – domino s brojevima ili slikama, puzzle; traženje skrivenih likova i traženje razlika na sličnim slikama; razvrstavanje kockica, pomaganje u razvrstavanju posuđa kod kuće, razvrstavanje novčića po vrednosti,  kuglica po boji i veličini, skupljanje kamenčića.


Izvor: blic.rs

Podjeli:

Odgovori

error: Content is protected !!