Novi koronavirus – ŠTA RODITELJI TREBA DA ZNAJU

NOVI KORONA VIRUS – KAKO DA ZAŠTITITE SEBE I VAŠE DIJETE

Šta je novi korona virus?

Novi korona virus (2019-nCoV) je novi virus povezan sa istom porodicom virusa kao i teški akutni respiratorni sindrom (SARS) i virusima koji izazivaju neke vrste prehlade.

Kako se širi novi korona virus?

Virus se prenosi direktnim kontaktom, respiratornim kapljicama, prilikom kašljanja i kijanja te dodirom površina zagađenih virusom. Još nije poznato koliko dugo virus preživljava na površinama, ali ga jednostavna dezinfekciona sredstva ga mogu ubiti.

Koji su simptomi infekcije novim korona virusom?

Simptomi mogu uključivati povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj i otežano disanje (nedostatak daha, kratak dah). U težim slučajevima infekcija može prouzrokovati upalu pluća, bolove u grudima i osjećaj nedostatka daha. Rijetko, bolest može biti fatalna.

Kako mogu izbjeći rizik od infekcije?

Ovo je pet mjera predostrožnosti koje Vi i Vaša porodica možete preduzeti kako biste izbjegli infekciju:

  1. Često perite ruke pomoću sapuna i vode ili ih protrljajte sredstvom na bazi alkohola;
  2. Kada kašljete ili kijate, pokrijte usta i nos laktom ili maramicom;
  3. Izbjegavajte bliski kontakt sa svima koji imaju simptome prehlade ili gripa;
  4. Obavjestite ljekara ako imate povišenu temperaturu, kašalj ili mislite da teško dišete;
  5. Izbjegavajte neposredan nezaštićeni kontakt sa živim životinjama i površinama koje su u dodiru sa životinjama.

Da li je potrebno nositi medicinsku masku?

Upotreba medicinske maske savjetuje se ako imate respiratorne simptome (kašljanje ili kijanje) kako biste zaštitili druge. Ako nemate simptome, nema potrebe da nosite masku.

Ako nosite maske, one se moraju adekvatno koristiti i pravilno uklanjati, kako bi se osigurala njihova učinkovitost i izbjegao povećani rizik od prenošenja virusa.

Upotreba maske sama po sebi nije dovoljna za spriječavanje infekcije i mora se kombinovati sa čestim pranjem ruku, prekrivanjem nosa i usta prilikom kijanja i kašljanja, te izbjegavanjem bliskog kontakta sa svima koji imaju simptome prehlade ili gripa (kašalj, kijanje, temperatura).

[wp_ad_camp_1]

Da li novi korona virus može zaraziti djecu?

Ovo je novi virus i još uvijek ne znamo dovoljno o tome kako utiče na djecu ili trudnice. Znamo da je moguće da su ljudi bilo koje dobi zaraženi virusom, ali do sada nije zabilježeno smrtno stradanje djece povezano sa novim korona virusom. Virus je koban u rijetkim slučajevima, za sad uglavnom među starijim osobama sa postojećim medicinskim stanjima odnosno hroničnim bolestima.

Kako reagovati ako član porodice pokazuje simptome?

Potražite medicinsku pomoć ako vi ili vaše dijete imate temperaturu, kašalj ili otežano disanje. Recite svom ljekaru ako ste putovali u područje gdje je prijavljen novi korona virus ili ako ste bili u bliskom kontaktu s nekim ko je putovao u neko od tih područja i ima respiratorne simptome.

trudnica na letovanju

Mogu li trudnice prenijeti novi koronavirus na nerođenu djecu?

U ovom trenutku nema dovoljno dokaza koji bi utvrdili da li se virus prenosi sa majke na bebu tokom trudnoće kao i potencijalni uticaj na bebu. Ovo se trenutno istražuje. Trudnice bi trebalo da se pridržavaju odgovarajućih mjera opreza da bi se zaštitile od izloženosti virusu i u što kraćem roku da potraže medicinsku pomoć ako imaju simptome poput temperature, kašlja ili otežanog disanja.

Da li je bezbjedno da majka doji ako je zaražena novim koronavirusom?

Sve majke u pogođenim i rizičnim područjima, sa simptomima povišene temperature, kašlja ili otežanog disanja, trebalo bi da u što kraćem roku potraže medicinsku pomoć i slijede preporuke medicinskih radnika.

S obzirom na benefite dojenja i beznačajnu ulogu majčinog mlijeka u prenošenju drugih respiratornih virusa, majka bi trebala da nastavi sa dojenjem.

Međutim, trebalo bi preduzeti mjere opreza jer postoji rizik od prenošenja s majke na novorođenče putem respiratornih kapljica i direktnog kontakta, kao i indirektno preko kontaminiranih površina. Nosite masku tokom hranjenja djeteta, perite ruke prije i nakon hranjenja i očistite odnosno dezinfikujte kontaminirane površine.

Ako je majka previše bolesna, trebalo bi je ohrabriti da ispušta mlijeko i daje ga djetetu čistom šoljicom i / ili kašičicom – i sve to radeći uz primjenu mjera prevencije infekcije.

Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore


Potrebna Vam je pomoć savetnice? Kliknite za više informacija

[wp_ad_camp_1]

Podjeli:
error: Content is protected !!