Odluke upravnog odbora Mart 2020.

dojenje

Upravni odbor udruženja Centar za podršku dojenju – Moja podrška dojenju, na redovnom sastanku održanom 06.03.2020. godine doneo je sledeće

O D L U K E:

 1. Iznosi članarina se, počevši od 10.03.2020., povećavaju na sledeće godišnje iznose: Startna članarina 3000 dinara, Osnovna članarina 4800 dinara, Extra članarina ostaje ista kao i do sada 8400 dinara.
 2. U toku godine dozvoljeno je da se periodično podeli, na svakih 10 uplaćenih članarina, jedna gratis. Podela se može raditi preko stranice na FB www.facebook.com/dojenje a izbor dobitnika se radi korišćenjem nekog od sajtova za nasumični izbor dobitnika iz komentara. Ritam objava će se raditi u skladu sa uplatama članstva, a najviše jednom mesečno.
 3. Najkasnije do kraja 03.2020. postaviti opcije elektronskog registrovanja članova  (opcije direktnog plaćanja članarine na sajtu www.superbeba.com debitnim karticama, PayPalom ili na šalteru, u zavisnosti od potreba korisnika)
 4. Obratiti više pažnje na javne konkurse u okviru kojih je moguće konkurisati kako bi se unapredio položaj dojenja. Pratiti konkurse kako na lokalnom, regionalnom, državnom nivou tako i one koji se objavljuju van Srbije i Crne Gore.
 5. Uspostaviti saradnju sa organizacijama sa kojima postoje dodirne tačke, a sa ciljem zajedničkog rada.
 6. Objaviti odluke javno na sajtu www.superbeba.com

Obrazloženje:

 1. Poslednje dve godine iznos članarina nije menjan kako bi članarine bile dostupne što većem broju žena. Ono što su finansijski izveštaji za 2018. i 2019. godinu pokazali je da se sa ovako niskom članarinom ne mogu pokriti troškovi rada Centra pa je stoga jednoglasno odlučeno da se iznosi povećaju. Iznosi članarina za pristupnice koje su popunjene pre 10.03.2020 ostaju nepromenjeni ako se uplate do 17.03.2020. 
 2. Društveno odgovorne kompanije odvajaju deo svojih prihoda za humanitarne svrhe te na ovaj način odvajamo 10% prihoda od članarina i poklanjamo ih budućim članovima
 3. U predhodnom periodu Pristupnice su rađene ručno. Procedura je znala da potraje po nekoliko dana što je odlagalo rešavanje problema koji često znaju da budu dosta hitni. Uvođenjem direktne opcije uplate članstva korišćenjem debitne kartice, direktno preko sajta, ubrzava se dobijanje članstva i proces učlanjenja.
 4. Sobzirom da prihodi od članarina nisu dovoljni za pokrivanje troškova rada obavezno je praćenje konkursa i poziva kako bi se kroz projektne troškove mogao nesmetano odvijati rad Centra za podršku dojenju.
 5. Saradnjom sa drugim organizacijama lakše će se postići postizanje ciljeva rada.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja, a o njihovom sprovođenju staraće se predsednica Centra za podršku dojenju.

Upravni odbor Centra za podršku dojenju – Moja podrška dojenju
Niš, 06.03.2020.

Podjeli:
error: Content is protected !!