Održana konferencija “Podrška deci i porodicama u izbegličkoj krizi”

Potrebno je unaprediti saradnju među organizacijama, posebno na lokacijama gde više organizacija radi na pružanju podrške. Neophodno je raditi na participaciji izbeglica i kreirati programe i aktivnosti u odnosu na njihove želje i potrebe. Važno je raditi na detaljnim procenama, sa ciljem adekvatnog zbrinjavanja maloletnika bez pratnje, neki su od ključnih zaključaka koonferencije „Podrška deci i porodicama u izbegličkoj krizi“, koju su SOS Dečija sela Srbija organizovala danas u hotelu „Crystal“ u Beogradu, povodom Svetskog dana dečijih prava, 20. novembra.

„Srbija je od 2015. zamlja koju nije zaobišla izbeglička kriza. Kao društveno odgovorna država, Srbija je posebni pažnju posvetila deci izbeglicama i maloletnicima bez pratnje i preduzela mere kako bi se ovoj deci obezbedilo ono što im je uskraćeno. Zbog toga što želimo da ovoj deci obezbedio ono što im je uskraćeno, preduzimamo sve potrebne mere, da uslovi života u kojima borave sve izbeglice, a posebno deca, budu na najvišem nivou“, rekao je Zoran Đorđević, ministar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na otvaranju konferencije.
Ministar Đorđević je u svom izlaganju istakao značaj saradnje sa organizacijama civilnog društva, kada je u pitanju podrška deci i porodicama, posebno se osvrnuvši na saradnju sa SOS Dečijim selima Srbija.

01
Prema proceni UNHCR-a, u Srbiji trenutno boravi oko 4600 izbeglica. Skoro plovinu ovog broja čine deca, koja su najugroženija kategorija izbeglica.
“Izbeglice, a posebno žena i dece suočeni su sa diskriminacijom, siromaštvom i marginalizacijom i mi moramo učiniti sve što je u našoj moći da im pomognemo”, istakao je na otvaranju konferencije Michel Saint Lot, direktor misije UNICEF-a u Srbiji, istakavši koliko je važna uloga organizacija civilnog društva u pružanju pomoći i obezbeđivanju usluga za decu izbeglice, dok je Komesar za izbeglice i migracijeVladimir Cucić u svom izlaganju istakao značaj umrežavanja i saradnje svih aktera – vladinog, nevladinog sektora, institucija i organizacija za odgovor na potrebe izbeglica.

[wp_ad_camp_1]

“Kao organizacija posvećena brizi o deci i porodicama, SOS Dečija sela Srbija podseća da zaštita dece izbeglica i maloletnika bez pratnje i poštovanje njihovih prava treba da budu prioritet, kao i da moramo uraditi sve što je u našoj moći da obezbedimo adekvatnu brigu i zaštitu, za ovu, izrazito ranjivu grupu”, istakla je prof. dr Nevena Čalovska, predsednica Upravnog odbora Fondacije SOS Dečija sela Srbija, predstavivši rezultate koje je ova organizacija postigla radeći sa izbeglicama od 2015. do danas.

03

U drugom delu skupa učesnici – predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalni pitanja, Komeserijata za izbeglice i migracije, centara za socijalni rada, nevladinih organizacija i državnih institucija, učestvovali su u radu dve tematske grupe, na teme “Podrška porodicama u izbegličkoj krizi” i “Podška deci bez pratnje” i definisali svoje preporuke za unapređenje budućeg rada na terenu.

Tokom konferencije, učesnici su imali priliku i da pogledaju izložbu „Boje života“, na kojoj su prikazani umetnički radovi i crteži dece i mladih izbeglica, nastali na radionicama koje SOS Dečija sela Srbija za njih organizuju u prihvatnim centrima širom Srbije.

izvor: sos-decijasela.rs

Podjeli:

Odgovori

error: Content is protected !!