Potrebna dokumenta ukoliko putujete na odmor u Crnu Goru

Letnja sezona se uveliko zahuktava pa smo za potrebe svih vas koji planirate put ka Crnoj Gori potražili informacije o dokumentaciji potrebnoj za prelazak granice ukoliko putujete iz Srbije odnosno ako ste državljanin Srbije.

Ako putujete automobilom:

Za Crnu Goru nisu potrebna dokumenta kao što su zeleni karton, međunarodna vozačka dozvola i dozvola za upravljanje tuđim automobilom u inostranstvu. Ukoliko vlasnik vozila nije u njemu, osoba koja upravlja vozilom treba da poseduje ovlašćenje overeno u sudu ili u opštini, ali se prihvata i dozvola za upravljanje vozilom u inostranstvu izdata u AMS Srbije koja važi godinu dana.

Potrebna identifikaciona dokumenta:

Za ulazak u Crnu Goru, za sada nije potreban pasoš, već samo lična karta.
Maloletna lica, ako putuju sa roditeljima, treba da poseduju dokument koji dokazuje njihov identitet. Deca školskog uzrasta treba da imaju dokument sa fotografijom – đačka knjižica, pasoš, lična karta…
Deca predškolskog uzrasta treba da poseduju dokument kao što je izvod iz matične knjige rođenih, zdravstvena knjižica, putna isprava..
Ukoliko dete putuje bez roditelja odnosno staratelja preporučuje se pisana i overena saglasnost oba roditelja.

Unos hrane preko granice:

Prema Zakonu o bezbednosti hrane Republike Crne Gore, po vozilu je dozvoljen unos hrane u sledećim količinama: ukupno 1 kg suvog voća, povrća, pečurki, sireva, kafe, čaja, začina, 1 litar alkoholnog pića, 2 litra soka i 5 litara flaširane vode, u originalnoj ambalaži

Kontrola prijave boravka na graničnim prelazima prilikom izlaska iz Crne Gore

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Uprava policije, Sektor granične policije Crne Gore saopštili su da se na graničnim prelazima u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli vrše uobičajene kontrole, kao i provera zakonitosti boravka stranaca na teritoriji Crne Gore.

Kontrola prijave boravka se vrši na svim graničnim prelazima, što znači da obuhvata putnike koji putuju svim vrstama prevoza (avionom, automobilom, vozom, brodom..)

Stranci koji u Crnoj Gori borave duže od 24 sata, dužni su da, po dolasku u Crnu Goru, obavezno policiji prijave svoj boravak, a ukoliko su u pitanju turisti, onda su izdavaoci smeštaja, kod kojih turisti borave, dužni da ih prijave.

Detaljnije u saopštenju Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore:

“Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Uprava policije, Sektor granične policije, povodom netačnih informacija koje su prethodnih dana plasirane u medijima, žele da informišu javnost da  na graničnim prelazima Crne Gore službenici Uprave policije, Sektora za graničnu policiju u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli vrše kontrole u sklopu kojih se vrši i provjera zakonitosti boravka stranaca na teritoriji Crne Gore.

Ulaz, izlaz i boravak stranaca u Crnoj Gori je propisan Zakonom o graničnoj kontroli (usvojen 30.okotobra 2009. godine, Službeni list broj 72/09), Zakonom o strancima (usvojen u decembru 2008.godine), Zakonom o registima prebivališta i boravišta i Uredbom o viznom režimu.

Shodno članu 24, Zakona o registrima prebivališta i boravišta se navodi sledeće: “Privredno društvo, preduzetnik i lice kojem stranac sa boravkom do 90 dana dolazi u posjetu i kojem obezbjeđuje smještaj duže od 24 časa obavezan je da policiji podnese prijavu i odjavu boravišta stranca, u roku od 12 časova od časa dolaska odnosno odlaska stranca”.

U cilju boljeg informisanja turista tokom prošle ljetnje turističke sezone na svim graničnim prelazima pripradnici Uprave policije, Sektora granične policije dijelili su brošure, prevedene na 5 jezika, sa osnovnim informacijama za strance koji dolaze u Crnu Goru, kako bi se turisti bolje upoznali sa obavezama koje imaju prilikom prelaska državne granice Crne Gore.

Kao i u svim drugim zemljama, stranci su po dolasku u Crnu Goru obavezni da policiji prijave svoj boravak, a ukoliko su u pitaju turisti onda su izdavaoci smještaja, kod kojih turisti borave, dužni da ih prijave.

Kontrola prijave boravka se vrši na svim graničnim prelazima, što znači da obuhvata putnike koji putuju svim vrstama prevoza (avionom, automobilom, vozom, brodom…).

Da bi se izbjegle gužve na graničnim prelazima i smanjilo vrijeme potrebno za ulazak u našu zemlju, službenici Uprave policije, Sektora granične policiju u skladu za članom 34, Zakona o graničnoj kontroli imaju mogućnost da propuste određene radnje tj. odstupe od režima graničnih provjera i kontrolu mogu vršiti selektivno.

Službenici Uprave policije u skladu sa zakonskim ovlašćenjima vrše provjeru lica koja ulaze i izlaze iz naše zemlje u cilju stvaranja bezbjednosnih uslova, odnosno obezbjeđenja građana i turista.

Takođe želimo da napomenemo da su službenici Uprave policije sa kolegama iz Republike Srbije potpisali Protokol o razmjeni policijskih službenika za vrijeme ljetnje turističke sezone kao i Sporazum o pojednostavljenju graničnih kontrola za vrijeme sezone, na graničnim prelaziima između Crne Gore i Republike Srbije, kako bi zadržavanje na graničnim prelazima bilo svedeno na najmanju moguću mjeru, pa cijenimo da procedure na graničnim prelazima neće imati negativan uticaj na  odvijanje turističke sezone.

Shodno Zakonu, boravišna taksa je paušalni novčani iznos koji plaća gost koji koristi usluge smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja turistička ili ugostiteljska djelatnost.

Izvor informacija: AMSS.org.rs (na dan 16.06.2017.)

Podjeli:

Odgovori

error: Content is protected !!