Srećno detinjstvo priprema za život

 Izvor: BS

Srećno detinjstvo

Srećno detinjstvomože da doprinese boljem preživljavanju niskih udaraca u životu. Odlučujuće su pre svega prvih sedam do deset godina. Naše detinjstvo je životna faza sa veoma visokim zahtevima za prilagođavanje. Deca su znatno ranjivija, a povećan broj razvoda i rastući problemi siromaštva dodatno otežavaju bezbrižno detinjstvo. Mnoga deca uprkos ovih rizika izrastu u kompetentne, uspešne i stabilne ličnosti. Bečki psiholog Julia Umek priča o načinima kako da decu dobro ispratimo u život.

Mnoga istraživanja su pokazala da postoje velike povezanosti između naših iskustava u ranom dečjem uzrastu i srećnog života u odraslom dobu. Iskustva prvog životnog doba čoveka sa neurološkog gledišta podjednako su u nama „upisana” kao i govor i način hoda. Što je bolja povezanost sa roditeljima, što nas više podržavaju u fazama razvoja, to smo bolje naoružani za život. Ako želimo da imamo bolju budućnost, moramo da počnemo od dece.

Toplina
Bebe žele fiziološko i psihičko opuštanje ljudskom toplinom. Ona se prenosi utešnim glasom majke ili oca, ali i drugih osoba, kao i nošenjem ili držanjem u ruci, nežnim pokretima, maženjem i mekim pogledima. Bebe žele da mogu da se oslone da će UVEK imati pomoć i pažnju punu ljubavi, jer one u prvim mesecima samo taj jezik i razumeju.

Uzor

Deca uče ono što dožive. Ako dete mora da odraste bez ljubavi, naučiće da bude bez ljubavi. Ako dete vaspitate uz podsmeh, naučiće da bude stidljivo, podsmešljivo, prezirno i plašljivo. Ako detetu čvrsto govorite „stidi se”, naučiće da se ceo život oseća krivim… Pokažite detetu toleranciju, tako će naučiti da bude strpljivo i da razvije poverenje u sebe i druge. Tako deca dobiju osećaj da mogu da utiču na stvari u svetu, što je važno iskustvo za savladavanje problema u kasnijem životu.

Ohrabrenje

Ohrabrujte decu što češće. Tako će naučiti pouzdanje za ceo život. Ako dete oseti sigurnost doma, naučiće da razvije unutrašnji mir, da primi toplinu i da je pruži. Takva deca stvore psihičku otpornost, duševnu robusnost i elastičnost.

Pohvala

Hvalite kad god nešto uspe da uradi, opširno i uvek sa obrazloženjem zašto mislite da je nešto dobro urađeno. Grdite kratko, razumljivo i sa oproštajem, tako će dete naučiti da ceni. Pokažite pravednost, tako će deca naučiti da imaju poverenja u to da postoji pravda i to ona koju može samo da unese u svet. Osećajni roditelji prenose iskustvo da je izražavanje osećanja smisleni i delotvorni signal da bi se dobila podrška.

Volim te

Najvažnije je da deca dožive ljubav. Svako dete treba da oseti da ga neograničeno i uvek volite zbog njega samog. Ako dete živi sa potvrdom da je cenjeno i voljeno, znatno bolje će uspeti da promeni pogrešno ponašanje. Ispravna rečenica bi glasila: „Uvek te volim, čak i kada se ljutim na tebe, ti si uvek moje voljeno dete, ali moraš da promeniš tvoje ponašanje”. Tako će naučiti da voli sebe, da sebi i drugima oprosti greške i da preduzme važno razdvajanje kako se ponašaju od toga kakvi su. Tako će deca naučiti da daju saglasnost i da razviju prijateljstvo i uče da ponesu u život da je moguće da u svetu nađu ljubav, uvažavanje i priznanje.

 

Podjeli:

Odgovori

error: Content is protected !!