Šta da radite kada mališani grizu

Izvor: blic.rs
Šta da radite kada mališani grizu
Mala deca vole da grizu i roditelje , ali i druge mališane. Kako da ga sprečite? Da biste uspeli u ovom izazovu, za početak, nemojte decu da kažnjavate ili da ih kritikujete za ovakvo ponašanje jer ćete ga tako samo još više podsticati.

Zašto grizu
Mnogo je mogućih razloga. Neki od njih su:
– Ne govore pa ne mogu da izraze emocije (ljutnju, veselje ili slično)
– Eksperimentisanje, žele da vide reakcije
– Nedostatak aktivnog igranja
– Nekada su primorana da to učine
– Izbijanje zuba
– Imaju potrebu za oralnom stimulacijom
– Smetaju im glasni zvuci, jako svetlo

Kako da sprečite
Posmatrajući dete u igri možete da predvidite kada bi griženje moglo da se dogodi.
Pitajte se : šta se dogodilo pre ugriza, s kime se dete igralo, ko je ugrižen – isto dete ili svaki put drugo, šta je vaše dete radilo, gde je bilo, ko se brinuo za dete. Ako primetite znake mogućeg griženja, skrenite mu pažnju na igračku ili knjigu…

Šta nakon ugriza?
Smirite se, jer ste i vi ljuti.
Ozbiljnim glasom kažite: „Ne grizi! To boli.“ I kome­ntarišite kako se oseća drugo dete (ili odrasla osoba). „Pogledaj kako on plače! Plače jer si ga ugrizao.“
Pažnju usmerite na ugriženo dete pokazujući žaljenje. Često više pažnje dobije onaj koji grize pa ga zato i ponavlja.
Ako je dete dovoljno govorljivo razgovarajte s njime kako da postupi drugačije ako nije zadovoljno nečim.
Pomozite mu da pređe preko te situacije. Ponudite dr­uge aktivnosti kao crtanje, ili neku drugu igricu koja smiruje.
Dete koje je ugrizlo i koje je ugriženo ne bi trebalo da ostavite da se zajedno igraju, osim ako to ne žele.

Podjeli:

Odgovori

error: Content is protected !!