Uvođenje čvrste hrane kod dojene dece – preporuke Svetske zdravstvene organizacije

kasica od kuskusa

Od momenta kada majčino mleko ne zadovoljava više sve potrebe deteta kreće se sa uvođenjem čvrste hrane u detetovu ishranu. Prelazak sa isključivog dojenja na hranu koju konzumira ostatak porodice, koju nazivamo čvrstom hranom, tipično pokriva vremenski period od 6. do 18.-20. mesca i predstavlja izuzetno osetljiv period. To je vremenski period kada se razvijaju mnoge loše navike u ishrani dece, značajno doprinoseći visokim procentima dece koja nemaju adekvatnu ishranu širom sveta u uzrastu do pet godina. SZO procenjuje da se od petoro dece dvoje nalaze u državama sa niskom stopom zarada.

foto: childmags.com.au

Uvođenje čvrste hrane treba raditi blagovremeno,  to podrazumeva da sva deca trebaju da krenu sa dodatnom hranom pored dojke tj majčinog mleka od 6 meseci pa na dalje. Hrana treba da bude adekvatna, to podrazumeva da se čvrsta hrana daje u određenoj količini, u dređenim intervalima, obliku, kao i da se koristi raznovrsna hrana koja će pokriti mutritivne potrebe deteta u razvoju dok se uz sve to i dalje zadržava dojenje.

[wp_ad_camp_1]

Hrana treba da se sprema i daje na siguran način, u smislu vođenja računa da se minimizuje mogućnost kotaminacije patogenima (zaraze). Takođe hrana treba da se daje na adekvatan način,  da bude odgovarajuće teksture u zavisnosti od uzrasta deteta i da se primenjuje odgovornost u hranjenju deteta prateći principe psiho-socijalne nege.

Adekvatnost u ishrani čvrstom hranom (adekvatnost u smislu pravovremeno, adekvatno, sigurno i odgovarajuće) ne zavisi samo od izbora hrane u domaćinstvu već i od navika u ishrani članova porodice. Ishrana deteta zahteva aktivnu brigu i stimulaciju pri kojoj su roditelji odgovorni da prepoznaju znakove gladi kod deteta kao i da stimulišu dete da jede.  Na to se može gledati kao na aktivno odnosno odgovorno hranjenje.

SZO preporučuje da dete počne da dobija čvrstu hranu sa 6 meseci starosti kao dodatak uz podoje, u početku 2-3 puta na dan u uzrastu 6-8 meseci, postepeno povećavajući na 3-4 puta u uzrastu između 9-11 meseca i u uzrastu 12-24 meseca uključuje se u 1-2 užine na dan prema želji.

Detalji

Podjeli:

Odgovori

error: Content is protected !!