Važno je izričito zabraniti telesno kažnjavanje dece

Komitet UN za prava deteta uputio je Srbiji 41 preporuku šta treba da se uradi da bi se dodatno unapredila Konvencija o dečijim pravima, među kojima je i eksplicitna preporuka da se zabrani telesno kažnjavanje dece, saopšteno je iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

U apelu Komiteta za prava deteta traži se da se izričito zakonom zabrani telesno kažnjavanje dece, da se ova zabrana prati i sprovodi u svim okruženjima i da se, kroz podizanje svesti, promovišu pozitivni, nenasilni i participativni načini vaspitanja dece.

Podaci istraživanja “Nasilje prema deci u Srbiji, determinante, faktori i intervencije”, koje je uradio Unicef, pokazuju da je 47% dece, uzrasta od 1 do 4 godine i 42% dece, uzrasta od 5 do 14 godina izloženo nasilnim oblicima disciplinovanja, odnosno telesnom kažnjavanju u porodici.

Izloženost nasilju ostavlja dugoročne i traumatične posledice na decu i negativno utiče na njihov rast i razvoj. Različite studije pokazuju da izloženost nasilju ometa uspešan razvoj deteta — psihički, emocionalni i kognitivni i da može dovesti do fizičkih, emocionalnih i socijalnih poremećaja i iskrivljene slike o sebi..

Kao organizacija posvećena deci, SOS Dečija sela Srbija podsećaju da je važno da deca budu zaštićena od svake vrste nasilja i pozivaju institucije, predstavnike organizacija civilnog društva i građane da ulože zajedničke napore u borbu protiv nasilja nad decom i daju doprinos što hitnijem usvajanju preporuke o zabrani telesnog kažnjavanja dece.

Porodično nasilje je, takođe, jedan od najčešćih razloga za patnju, traumatizaciju i izdvajanje dece iz porodica. Zbog toga u njegovo rešavanje i suzbijanje svi moramo biti uključeni.

[wp_ad_camp_1]

Sav naš rad usmeren je na dobrobit dece i najbolji interes svakog pojedinačnog deteta. Zbog toga podržavamo inicijativu za zabranu telesnog kažnjavanja dece, kao i svaku drugu inicijative za borbu protiv nasilja nad decom. Podsećamo i da je od ključnog značaja da preventivno reagujemo na nasilje, zaštitimo decu i kreiramo društvo u kom su sva deca sigurna.

SOS Dečija sela Srbija su humanitarna, nevladina organizacija, posvećena dobrobiti dece – brizi o deci bez roditeljskog staranja, i jačanju snaga porodica i zajednica u brizi o svojoj deci i očuvanju njihove bezbednosti, kao preventivnoj meri protiv napuštanja i zanemarivanja dece. U Srbiji smo prisutni od 2004. godine, kroz brigu o deci bez roditeljskog staranja u SOS Dečijem selu Kraljevo, Centre za podršku porodici u Nišu, Obrenovcu i Beogradu, Program podrške hraniteljskim porodicama, Program za podršku zapošljavanju mladih u Beogradu, program hitne pomoći realizovan posle zemljotresa u Kraljevu, poplava u Obrenovcu i Lazarevcu i program hitne pomoći izbeglicama u tranzitu kroz Srbiju.

www.sos-decijasela.rs

Podjeli:

Odgovori

error: Content is protected !!