Zaštita trudnica

Izvor: glas-javnosti.rs

Savet lekara – Dr Radomir S. Blagojević, specijalista medicine rada i profesionalnih bolesti

Danas je sve veći broj žena u radnom odnosu. Tako je žena pored majke i domaćice postala i radnica. Zakonom je regulisano da se zabranjuje rad trudnicama u trećoj smeni. Posebno treba ženu majku zaštititi od noćnog rada. Noćno odsustvo majke nepovoljno deluje na psihički razvoj deteta, lišava ga sigurnosti da je „njegova majka tu pored njega, da ne mora da se brine i strahuje, znači da može mirno da spava“. Prema zakonskim propisima, zaposlene žene spadaju u kategoriju koja uživa posebnu društvenu zaštitu. Posebnu zaštitu trudnica na teškim fizičkim poslovima, na radnom mestu sa štetnim delovanjem, zaštitu od noćnog i prekovremenog rada, obezbeđuje porođajno plaćeno odsustvo, skraćeno radno vreme posle porođaja, negu malog deteta i druga prava kojima se osigurava zaštita materinstva. Zabranjuje se rad sa hemikalijama, pesticidima, rad u zagušljivim prostorijama gde ima otrovnih para i gasova. Trudnice ne smeju biti izložene živim parama, gasovima metana, prašini mangana i drugim otrovnim gasovima i parama. Trudnicama se strogo zabranjuje rad sa rendgen aparatima i drugim radnim mestima gde postoji radijacija-zračenje.

Podjeli:

Odgovori

error: Content is protected !!